نازه شستم آرمین ۲افم FIVETAMUSIC

نازه شستم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 44 ثانیه
تاریخ: تیر 25، 1400

میگی به دوریم عادت کردی رفتی و راحت کندی از من و همه خاطراتم من داره بهم میخوره حالم از این حالی که دارم نداشته باش کاری به کارم سالی یه بارم حتی بهم یه زنگم نزن میگفتی رو خط قرمزا پا نمیذارم چشمام داره سیاهی میره همین الانشم بیایی دیره دیگه سایتو با تیر میزنم با اینکه میدونم خوب نیست زیادی کینه شره نکنه نریزه آرایشت خیلی غلیظه فکرت مسموم مریضه برو بیخیال ما شو جون عزیزت من خستم سمتم نیا اصلا نباشی هستم برو چی میخوای از من من خستم سمتم نیا اصلا نمک نداشت دستم ولی خب باز ناز شستم چیه چرا شدی دو دل چرا زیر چشات گوده چقد لاغر چی شکسته شدی تو که نبودی این مدت چقدر رفتارات رو مغزمن برو دست بردار از سرم دیگه پاک کن شماره و عکسمم به خودم قول دادم از خودم نگذرم من خستم سمتم نیا اصلا نباشی هستم برو چی میخوای از من من خستم سمتم نیا اصلا نمک نداشت دستم ولی خب باز ناز شستم