شبگرد نوید عسکری FIVETAMUSIC

شبگرد

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 17 ثانیه

به سرم زده که دیگه حرف دل و روراس بگم تو فقط نگام کنی و هرچی که دلم خواس بگم همه دنیا میدونن تو عشق هرسالِ منی تو اجازه هم ندی بازم میگم مال منی دل و دل کردنه تو فایده نداره بعد از این دوتا انتخاب داری یا خودمم یا من همین غیر تو با خودمم رابطه مو قطع میکنم یه جوری که فک کنی ما دوتاییم روی زمین منه شبگرد و ببین عاشقیمو جار زدم شبا جای شونه هات تکیه به دیوار زدم بیا بارون و شب و جاده و دریا مال تو بیا من از عشق تو گذشته مو دار زدم دل و دل کردنه تو فایده نداره بعد از این دوتا انتخاب داری یا خودمم یا من همین غیر تو با خودمم رابطه مو قطع میکنم یه جوری که فک کنی ما دوتاییم روی زمین