چتر مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

چتر

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 17 ثانیه
تاریخ: اسفند 26، 1399

همه دوتایی توو بارون اَه شورش در اومد من هنوز منتظرم اونی که خوبه نیومد همه جفتی زیر چترن ولی من خیسه چشام حالا ما باشیم هی آفتاب میشه بارون نمیاد یه دری نزده شانس خونه ما رو کسی نبوده وایسونه ما رو روو پاهامون توو بارون خیس بشیم هر دوتامون با ما راه بیا یه کمی کوتاه بیا همه خب جفتن و من موندم و تنهایی هام با ما راه بیا یه کمی کوتاه بیا همه خب جفتن و من موندم و تنهایی هام از شانس بدم من یه قدم با هیشکی توو بارون نزدم هرکی رو دیدم ولی از تنهایی هام دم نزدم دم نزدم یه دری نزده شانس خونه ما رو کسی نبوده وایسونه ما رو روو پاهامون توو بارون خیس بشیم هر دوتامون با ما راه بیا یه کمی کوتاه بیا همه خب جفتن و من موندم و تنهایی هام با ما راه بیا، یه کمی کوتاه بیا همه خب جفتن و من موندم و تنهایی هام