شاه بیت مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

شاه بیت

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 18 ثانیه
تاریخ: اسفند 24، 1399

تو مث شاه‌بیت یه شعری که نمیاد وسطِ دفتر تو مث پرواز زیبایی رویِ بال باز یه کفتر تو مث یه چشمه آرومی که صداش می‌پیچه تو گوشم تو همون نم‌نم بارونی که به‌خاطرش توی کوچه‌م ببار رو سرم تاج سرم چند وقته ازت خیلی بی‌خبرم حواسِ تو نیست کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم؟ ببار رو سرم تاج سرم چند وقته ازت خیلی بی‌خبرم حواسِ تو نیست کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم؟ معصومه اون چشای نازت برا من هنوز مردونه من دلم می‌خواد مثل قدیم باشی پهلوم محکومه، این دل توی زندون چشات محکومه معلومه تموم اون خیابونا رو بی تو می‌رم هنوز محرومه این دستا دیگه از دست تو محرومه محرومه ببار رو سرم تاج سرم چند وقته ازت خیلی بی‌خبرم حواسِ تو نیست کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم؟ ببار رو سرم تاج سرم چند وقته ازت خیلی بی‌خبرم حواس تو نیست کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم؟