عشق و گناه رضا بهرام FIVETAMUSIC

عشق و گناه

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 47 ثانیه
تاریخ: اسفند 24، 1399

ای دل خانه ات خراب این همه رویا تا کی ای دل عمرت کوتاه غم در این دنیا تا کی ای دل گفتمت بمان پس چه شد قرار ما ما نداریم هیچ رازی ای دل هرچه بود و هست با رفتنت شکست تو در این عشق میبازی طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو ایمان مرا برد ایمان مرا برد یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد در کار خدا مانده ام آنقدر که تو ماهی دارم چه گناهی دل پر زده باز به هوای تو خواهی نخواهی چشمان تو منظومه و من حاکم احساس ای عاشق حساس بد نیست بزنی تو به چشمم گاهی نگاهی این دل پر از غرور و درد است آنقدر شکسته یک پا مرد است بازهم شروع فصل غم شد تنهایی به خدا نامرد است