با من باش بابک جهانبخش FIVETAMUSIC

با من باش

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 3 ثانیه
تاریخ: اسفند 08، 1399

با اینکه حرفی نمیزنی توام دیگه عاشق منی هرکی ندونه من که می دونم که ته این عشق دیگه با خداست بگو فقط قلب من کجاست هرکی ندونه من که می دونم که که چشمات واسه من بی قراره این رویا با من ادامه داره تا بارون میباره با من باش که بی تو نفسی نیست توو دنیات شبیه من کسی نیست با من باش، با من باش با من باش مشکلی با اینکه داری منو میکشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم وای، دلهوره دارم اسمتو ببره یکی دیگه شک ندارم که عاشقی چشمات دروغ نمیگه شک ندارم که عاشقم قلبم دروغ نمیگه چه آرومی وقتی با منی از احساسم دل نمیکنی هرکی ندونه من که می دونم که یه وقتایی که دلخوری ازم نگو که دل میبُری ازم هرکی ندونه من که می دونم که که چشمات واسه من بی قراره این رویا با من ادامه داره تا بارون میباره با من باش که بی تو نفسی نیست توو دنیات شبیه من کسی نیست با من باش، با من باش با من باش مشکلی با اینکه داری منو میکشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم مشکلی با اینکه داری منو میکشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم من که به جز بودن تو دلخوشی ندارم وای، دلهوره دارم اسمتو ببره یکی دیگه شک ندارم که عاشقی چشمات دروغ نمیگه شک ندارم که عاشقم قلبم دروغ نمیگه