بگو کجایی آرمین ۲افم FIVETAMUSIC

بگو کجایی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 11 ثانیه
تاریخ: اسفند 16، 1399

بگو کجایی کوشی معلومه من بیست چاری گوشی پهلومه اندر خم یه تک زنگت نمیدونی چه بغضی توو این گلومه تا خوبیو توی ما دیدن هرچی صفحه بود پشت ما چیدن نمیدونی چقدر دلم تنگته اصن یه وعضی انگار پاچیدم والده یا بمون یا برو بزار تموم شه این رابطه مگه بچه شدی تو چند سالته همش جرو بحث و بچه بازی کارته دلم هنوز بی تابته هنوزم نگران اون حالته مگه بچه شدی تو چند سالته همش جرو بحث و بچه بازی کارته دلم تنگه واسه غر زدنات هول زدنات توو چشام زول زدنات نصف شب توو خیابون دور زدنات واسه بوی عطرت موی لختت حتی واسه عصبی شدنات اون وقتا که نمی رسید خون به مغزت اَخیرا حتی جواب تلفناتم همه با تاخیرا آره اَخیرا شاید من خیلی سختگیرم والده یا بمون یا برو بزار تموم شه این رابطه مگه بچه شدی تو چند سالته همش جرو بحث و بچه بازی کارته دلم هنوز بی تابته هنوزم نگران اون حالته مگه بچه شدی تو چند سالته همش جرو بحث و بچه بازی کارته