تو پوبون FIVETAMUSIC

تو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 37 ثانیه
تاریخ: بهمن 27، 1399

نگام همش رو لباته فکرت رویای شبامه بیدارم یا خوابم با تو نمی دونم نمی دونم عشقم اندازه نداره هیچوقت از اینجا نرو، نرو دیوونم درمانش خودتی فقط مال من باشی تو یکی تو میرقصی منم آروم تورو میگیرم تو میخندی منم آروم میمیرم نمی ترسی تویه چشمات میبینم تو میرقصی منم آروم تورو میگیرم تو میخندی منم آروم میمیرم نمی ترسی تویه چشمات میبینم چشمات میبینه منو، منو هیچوقت از اینجا نرور، نرو نگام همش رو لباته فکرت رویای شبامه بیدارم یا خوابم با تو نمی دونم نمی دونم عشقم اندازه نداره هیچوقت از اینجا نرو، نرو دیوونم و درمانش خودتی فقط مال من باشی تو یکی