پروانه اشون FIVETAMUSIC

پروانه

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 30 ثانیه
تاریخ: بهمن 13، 1399

قسمت نبودش مال هم باشیم بچرخم دور چشمات عین پروانه من تنها کسی‌ بودم که ضربه خوردمُ هنوز تمومه کارم عین حرفامه قسمت نبود شبیه رویامون با هم پیر بشیم اما هنوزم اسم من روتِ نزار کسی‌ بفهمه ما دو تا چقدر سرد شدیم خوب این به من و تو مربوطه کجایا قرار نبودِش این جداییا منو تو آخر این بازی‌ دو تا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا کجایا قرار نبودِش این جداییا منو تو آخر این بازی‌ دو تا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا دلِ تو دستِ کی‌ دادی اگه من نباشم شادی بعد از این دیگه آزادی برو دلِ تو دستِ کی‌ میدی مگه از من چی‌ دیدی نگو از چی‌ ترسیدی برو کجایا قرار نبودِش این جداییا منو تو آخر این بازی‌ دو تا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا کجایا قرار نبودِش این جداییا منو تو آخر این بازی‌ دو تا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا دلِ تو دستِ کی‌ دادی اگه من نباشم شادی بعد از این دیگه آزادی برو دلِ تو دستِ کی‌ میدی مگه از من چی‌ دیدی نگو از چی‌ ترسیدی برو