عوض نمیشی شادمهر عقیلی FIVETAMUSIC

عوض نمیشی

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 7 ثانیه
تاریخ: بهمن 08، 1399

میدونم تو هم به من فکر میکنی شب و روز ولی اون آدم خودخواه و حسودی هنوز میدونم دست خودت نیست عوض نمیشی واسه زنده موندنم تو هم نفس نمیشی اما یک روز یه جایی که خلوت کردی یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی کاشکی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی از ما که گذشت واسه خودت یه کاری کن خوبیامو اگه ، اگه خواستی تلافی کن به پشت سرت برگرد و نگاهی کن پر حرفی بگو ، بگو خودتو خالی کن اما یک روز یه جایی که خلوت کردی یه غریبه رو کنارت که دعوت کردی کاشکی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی