من معذرت میخام (آرش محسنی رمیکس) مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

من معذرت میخام (آرش محسنی رمیکس)

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 47 ثانیه
تاریخ: دی 14، 1399

میگن از هر دست بدی پس میگیری از اون دست راسته پس برو و با من نباش که این قلب سنگی بی عاطفست من از قصد بدم که بری میترسم دست دست کنم من خسته ام نه اصلاً دلم نمیاد که خستت کنم معذرت میخوام که بد میشم گاهی دست از سرم بردار از من تکراری من توو حال خودم نیستم جدیداً غریبه ام با همه این روزا بد مریضم برو خوش باش عزیزم برو خوش باش عزیزم زیر بارون و برف خیسم بی چتر میرم شبیه من ندیدن برو خوش باش عزیزم برو خوش باش عزیزم قلب من قبل تو بد شکست خوبه این واسه تو درس شه پس الآن برو الآن نمون که میره دودش توو چشم هر دومون معذرت میخوام که بد میشم گاهی دست از سرم بردار از من تکراری من توو حال خودم نیستم جدیداً غریبه ام با همه این روزا بد مریضم برو خوش باش عزیزم برو خوش باش عزیزم زیر بارون و برف خیسم بی چتر میرم شبیه من ندیدن برو خوش باش عزیزم برو خوش باش عزیزم