دامت گرم مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

دامت گرم

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 44 ثانیه
تاریخ: آبان 14، 1398

مشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمی تونه بعد شیش ماه انقد راحت بندازتش دور من کیه زندگی توام جواب منو بده من کیه زندگیه توام چرا ازم فاصله می گیری پس بگو اون همه خاطره چی منی که به پای تو موندم داری می ری تو به خاطر کی منی که هی پشت تو وایسادم تنها نذاشتم اون دست توعه یه روزی فکر نمیکردم که از همون دستا یه چک بخوره د نامرد حداقل با من نه جلو این همه آدم نه با همه آره و با من نه مگه من آهن ام دمت گرم کی تو رو اینطور بد عادتت کرد کی توعه دیوونه رو درکت کرد از تموم غصه ها ردت کرد دمت گرم کی تو رو اینطور بد عادتت کرد کی توعه دیوونه رو درکت کرد از تموم غصه ها ردت کرد دمت گرم یه کاری کردی یهو جا خوردم سرت اون همه حرف و یه جا خوردم فقط می خواستی اشک من درآد که بری همه کف بزنن برات دمت گرم کی تو رو اینطور بد عادتت کرد کی توعه دیوونه رو درکت کرد از تموم غصه ها ردت کرد دمت گرم کی تو رو اینطور بد عادتت کرد کی توعه دیوونه رو درکت کرد از تموم غصه ها ردت کرد