فقط برو بهنام بانی FIVETAMUSIC

فقط برو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 51 ثانیه
تاریخ: خرداد 23، 1398

نپرس از حالو روز من فقط برو نمون نشو پاسوز من فقط برو برس به زندگیت به فکر من نباش ازم که پرسیدن بگو دوستم نداشت یکی‌ دوتا نیست آخه درد این دلم چیزی نمیگه خیلی‌ مردِ این دلم زیادی عاشقت شدم دلت رو زد بذار تموم شه قصمون چه خوب چه بد از هر چی‌ ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر می‌شه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد از هر چی‌ ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر می‌شه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد هرجور که فکر کنی‌ خواستم ولی‌ نشد رفتیو بعد تو این زندگی‌ نشد یه حرفی‌ بود که تو خواستی‌ بگی‌ نشد عیبی نداری این زخم رو دلم محکم ترم نکرد دوری من ازت این عشقو کم نکرد هیچکی نگاه به این حال دلم نکرد عیبی نداره عیبی نداره از هر چی‌ ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر می‌شه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد از هر چی‌ ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر می‌شه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد