شاعر ا همیشه با کلت دوباره FIVETAMUSIC

شاعر ا همیشه با کلت

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 32 ثانیه
تاریخ: آبان 13، 1397

ای چنارِ خوش قیافه تازیانه‌ی نوازش شاعرِ همیشه با کلت اِاِاِاِی عطر آماده‌ی بارش ای هجوم خشم و خنده مرد جذابِ بداخلاق حرفه‌ای‌ترین روانی اِاِاِاِی عاشق همیشه خلاق به دیوار خوردم بهم در بده به این دخترِ خسته سنگر بده به دیوار خوردم بهم گوش کن تو دیوارو مثلِ یه آغوش کن که ما حال‌مون بده ، حال‌مون بده ، حال‌مون بده احوال‌مون بده، اقبال‌مون بده، حال‌مون بده که ما حال‌مون بده، حال‌مون بده، حال‌مون بده احوال‌مون بده، اقبال‌مون بده، حال‌مون بده ای مریدِ خطِ چشمام تو نخِ ابریشمِ من طفلکی‌ترین رفیقم ... اِاِاِاِاِی قتلگاهِ هر غمِ من ای قلمرویِ ستم‌ها مردِ دلداده به تاراج ای شفا گرفته از عشق اِاِاِاِاِی عاشقِ همیشه محتاج به دیوار خوردم بهم در بده به این دخترِ خسته سنگر بده به دیوار خوردم بهم گوش کن تو دیوارو مثلِ یه آغوش کن که ما حال‌مون بده، حال‌مون بده، حال‌مون بده احوال‌مون بده، اقبال‌مون بده، حال‌مون بده که ما حال‌مون بده، حال‌مون بده، حال‌مون بده