میگن عشق (داجای ال رمیکس) مروارید FIVETAMUSIC

میگن عشق (داجای ال رمیکس)

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 33 ثانیه
تاریخ: مرداد 23، 1397

‎میگن عشق همینه میگن عشق همینه میگن عشق‌ ‎میگن عشق ‎همین حال خوبیه که بین ما هست همیشه ‎میگن عشق ‎به نظر میرسه یه دوستی ساده اس همیشه ‎میگن عشق همینه ‎همین حرفای ساده ‎که آدم نمیدونه ‎کجا دل به کی داده ‎همون قدر که تو میخواهیش ‎همونقدر بخوادت ‎باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده ‎میگن عشق همینه ‎همین حرفای ساده ‎که آدم نمیدونه ‎کجا دل به کی داده ‎همون قدر که تو میخواهیش ‎همونقدر بخوادت ‎باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده میگن عشق ‎میگن عشق ‎یعنی دیوونه بشی هر دفعه عشقت میخنده ‎میگن عشق ‎یعنی آدم نمیدونه به چی داره دل میبنده ‎میگن عشق همینه ‎همین حرفای ساده ‎که آدم نمیدونه ‎کجا دل به کی داده ‎همون قدر که تو میخواهیش ‎همونقدر بخوادت ‎باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده ‎میگن عشق همینه ‎همین حرفای ساده ‎که آدم نمیدونه ‎کجا دل به کی داده ‎همون قدر که تو میخواهیش ‎همونقدر بخوادت ‎باهات راه بیاد، حتی با پاهای پیاده میگن عشق