سوژه سید شهروز FIVETAMUSIC

سوژه

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 13 ثانیه
تاریخ: اسفند 03، 1393

بازم منو سوزوندی این بار مهم نیست نه تو نه کس دیگه بدهکار بهم نیست تو خیلی جوونی من از دست تو پیرم باشه منه عاشق دیگه از پیش تو میرم نگاه کن نا امیدم از تو و از عشق ای وای چقد زحمت کشیدم تا بشم اونکه میخوای احوال دل من که دیگه سوژه ی روزه میبندی چشاتو که دل از ریشه بسوزه من خسته شدم پیر شدم پای تو مُردم با دست تو موهای سفیدم رو شمردم احوال دل من که دیگه سوژه ی روزه میبندی چشاتو که دل از ریشه بسوزه من خسته شدم پیر شدم پای تو مُردم با دست تو موهای سفیدم رو شمردم یک بار واسه ی موندنم اصرار نکردی حرفایی که دوست داشتمو تکرار نکردی حیف از منو اون کوه غروری که شکستم میدونی که چند سال به پای تو نشستم احوال دل من که دیگه سوژه ی روزه میبندی چشاتو که دل از ریشه بسوزه من خسته شدم پیر شدم پای تو مُردم با دست تو موهای سفیدم رو شمردم احوال دل من که دیگه سوژه ی روزه میبندی چشاتو که دل از ریشه بسوزه من خسته شدم پیر شدم پای تو مُردم با دست تو موهای سفیدم رو شمردم