هوس شهره FIVETAMUSIC

هوس

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 18 ثانیه

هوس هوس تو دلم پا نمیزاره هوس بعد تو جایی نداره هوس اومدی شده آواره هوس آره عاشقم ای یار ای یار هوس هوس تو دلم پا نمیزاره هوس بعد تو جایی نداره هوس اومدی شده آواره هوس آره عاشقم هوس هوس آره عاشقم یک تپش دو تا تپش سه تا تپش حال و هوام دلم شد عاشق و دیوونه یه بوسه دو تا بوسه سه تا بوسه رو گونه هام دلم خواست که بشی هم خونه آره آره گونه نمک زاره وقتی اشکام از غم می باره آره آره درمون فقط یاره بوسه رو گونه می کاره وااااااااااااااااااااای هوس تو دلم پا نمیزاره هوس می دونی کارش فراره هوس طفلکی شده آواره هوس آره عاشقم ای یار ای یار ای یار ای یار تویی اومدی شدی واسم همه کس شدی مهمون نواز دل بی کس از دلم شده فراری هوس آره عاشقم هوس هوس آره عاشقم عاشقم آره آره گونه نمک زاره وقتی اشکام از غم می باره آره آره درمون فقط یاره بوسه رو گونه می کاره وااااااااااااااااااااای هوس هوس تو دلم پا نمیزاره هوس بعد تو جایی نداره هوس اومدی شده آواره هوس آره عاشقم هوس هوس آره عاشقم