خاطره شهرام میرجلالی FIVETAMUSIC

خاطره

تاریخ: آبان 14، 1391

نمیدونی بدون تو چقدر غمگینو مایوسم تو نیستی و به جای تو دارم عکساتو میبوسم من از تو خاطره دارم نگو دل کندن آسونه تو نیستی و تموم شهر خلاصه میشه تو خونه فقط یک لحظه با من باش ازش خاطره میسازم واسه آرامشت دارم همه دنیامو میبازم فقط یک لحظه با من باش به پات یک عمر میشینم بجز تو به همه دنیا به هر چی عشقه بدبینم نمیدونم چه حالی داری این روزا تو این روزا که من افسرده و سردم تو نیستیو تو این خونه به جای تو روی تخت خاطراتت رو بغل کردم نمیبینی دارم پای تو میسوزم تو هم به یاد من شمعا رو روشن کن تموم خونه از بوی تو پر میشه تو هم یادتو سهم حق حق من کن فقط یک لحظه با من باش ازش خاطره میسازم واسه آرامشت دارم همه دنیامو میبازم فقط یک لحظه با من باش به پات یک عمر میشینم بجز تو به همه دنیا به هر چی عشقه بدبینم