دادم آزار غزل FIVETAMUSIC

دادم آزار

تاریخ: خرداد 05، 1391

تو رو دادم آزار بمیرم ,بمیرم گل گریه گل داد,از غمش بمیرم تو رو دادم آزار بمیرم ,بمیرم گل گریه گل داد از غمش بمیرم بمیرم بمیرم شب و روز بمیرم تورو دادم آزار از غمت بمیرم چی میشد خدایا , که مثه زمستون تو آغوش گرم بهارم بمیرم تو شکستی با من ,شاه پروانه از غم تو آتیش بسوزم , مثه شبنم بمیرم بمیرم بمیرم شب و روز بمیرم تورو دادم آزار از غمت بمیرم